Entrades

Projecte "Estudi tècnic i econòmic per a la creació d'una planta de biogàs utilitzant residus d'un escorxador de porcí i estratègies innovadores per a la posterior utilització dels gasos generats"

Projecte “Millora integral de la carn de porc a través d’estratègies productives a nivell de granja i eines innovadores, NIRS on-line dinàmic per la seva classificació, a nivell d’escorxador"