Projecte “Millora integral de la carn de porc a través d’estratègies productives a nivell de granja i eines innovadores, NIRS on-line dinàmic per la seva classificació, a nivell d’escorxador"


Aquest mes de setembre Mafrica finalitza el projecte “Millora integral de la carn de porc a través d’estratègies productives a nivell de granja i eines innovadores, NIRS on-line dinàmic per la seva classificació, a nivell d’escorxador”. L'objectiu general d'aquest projecte, és el de millorar la qualitat sensorial i nutricional de la carn de porc, i assegurar-ne una producció regular i homogènia al llarg de l’any.

D’una banda, s’han implementat actuacions concretes a nivell de genètica, nutrició i maneig, adreçades a millorar globalment la qualitat de la carn en termes de contingut de greix intramuscular i de la seva composició de greixos.

Per altra banda, s’ha abordat, la integració a nivell d’escorxador d’una tecnologia dinàmica que permet la inspecció i la classificació de la matèria primera. Aquesta tecnologia, basada en espectroscòpia d’infraroig proper (NIRS), té per objectiu analitzar, en línia, les característiques del producte de manera mínimament invasiva, possibilitant d’aquesta forma la classificació de la producció en diferents categories.

La realització d’aquest projecte ha sigut possible gràcies al finançament rebut per la línia d’ajuts “Ajuts a projectes pilot innovadors en productivitat i sostenibilitat agrícola per part de Grups Operatius”, que gestiona el Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP) amb finançament propi i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

Aquest estudi ha permès a Mafrica millorar la qualitat de la carn i de la canal de la línia de Porc de Palou a través d’estratègies productives a granja.
Comentaris