Projecte "Estudi tècnic i econòmic per a la creació d'una planta de biogàs utilitzant residus d'un escorxador de porcí i estratègies innovadores per a la posterior utilització dels gasos generats"


Aquest mes de setembre Mafrica finalitza el projecte “Estudi tècnic i econòmic per a la creació d'una planta de biogàs utilitzant residus d'un escorxador de porcí i estratègies innovadores per a la posterior utilització dels gasos generats”.

La realització d’aquest  projecte ha sigut possible gràcies al finançament rebut per la línia d’ajuts “Ajuts a la creació de Grups Operatius de l’Associació Europea per a la Innovació en el marc del PDR 2014-2020 (redacció de projectes)”, que gestiona el Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca amb finançament propi i del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

Aquest ajut ha permès a Mafrica la realització d’un estudi preliminar de la viabilitat tècnica i econòmica de la construcció d’una planta de biogàs utilitzant residus de l’escorxador.


Comentaris